Aplikace lebka

Aplikace lebka

Aplikace Lebka:

Nejdříve si připravíme oči:

14 řo spojíme do kruhu pevným okem, uháčkujeme dalších 14 řo a opět spojíme do kruhu do prvního oka. Vznikne osmička, kterou obháčkujeme ks - dokola kolem každého kruhu 18 ks.

Oči zakončíme a odložíme.

 

Čtverec začínáme v dolním rohu:

 1. 8 řo, do 5. řo DS, do dalších 3 řo po jednom DS; 4řo spojit pevným okem s řo, do kterého jsme háčkovali poslední DS; 8 řo a práci otočit.

 2. 4 DS do první mezery tvořené čtyřmi řo, 2 řo, 4 DS do další mezery, 4 řo pevným okem připojit do stejné mezery, do které jsme háčkovali poslední 4 DS; 8 řo a práci otočit.

 3. /: 4 DS do mezery, 2 řo :/ 3x; + 2řo pevným okem připojit do téže mezery, do které jsme háčkovali poslední 4 DS; 8 řo a práci otočit.

 4. 4 DS do první mezery, 2 řo; 4 DS do druhé mezery a 4 DS do třetí mezery (mezi 2. a 3. mezerou bez spojovacích řo!), 2 řo, 4 DS do čtvrté mezery, 4 řo pevným okem připojit do stejné mezery; 8 řo a práci otočit.

 5. /: 4 DS do mezery, 2 řo :/ 2x; + 8 řo, /: 4 DS do mezery, 2řo :/ 2x + 2 řo, připojit do poslední mezery, 8 řo a práci otočit.

 6. /: 4 DS do mezery, 2 řo :/ 2x; +3 řo, 4 ks za řetízek 10 řo předchozí řady, 5 řo, /: 4 DS do mezery, 2řo :/ 2x; 2 řo, připojit do poslední mezery, 8 řo a práci otočit.

 7. /: 4 DS do mezery, 2 řo :/ 2x; +4 řo, do ks předchozí řady háčkujeme DS, mezi DS jedno řo; 6 řo, /: 4 DS do mezery, 2řo :/ 2x; 2 řo, připojit do poslední mezery, 8 řo a práci otočit.

 8. /: 4 DS do mezery, 2řo :/ 2x; +4 řo, 2 ks za 6 řo předchozí řady, ks do každého DS předchozí řady i do mezer, tvořených řo (celkem 11 ks); 6 řo, /: 4 DS do mezery, 2řo :/ 2x; +2 řo, připojit do poslední mezery, 8 řo a práci otočit.

 9. V 9. řadě přiděláme oči: /: 4 DS do mezery, 2 řo :/ 2x; +3 řo, pak nejprve pevným okem přiháčkujeme samotnou pravou očnici – za 8. ks dolního oblouku od středového spojení očnic. Pak pokračujeme spojováním s čelistí: vždy vbodneme háček nejdříve do ks očnice a potom do ks „zubů“ (ks v 8. řadě) – celkem takto spojime pevným okem 5 ks. Přízi při vbodnutí do ks 8. řady musíme mít vzadu za háčkem i za aplikací. Potom háčkujeme dvě pevná oka pouze do pravého oblouku očnice a jsme u středového spojení očnic. Levou stranu háčkujeme zrcadlově: 2 pevná oka do dvou ks levé očnice směrem od středu a dál spojíme 5 ks očnice s 5 ks 8. řady, při čemž prostřední ks vynecháme (mezera tvořící „nos“). Do 8. ks levé očnice počítáno od středu uháčkujeme samostatné pevné oko, 5 řo, /: 4 DS do mezery, 2 řo :/ 2x; +2 řo, připojit do poslední mezery, 8 řo a práci otočit.

 10. Tato řada tvoří polovinu práce a zároveň úhlopříčku čtverce. /: 4 DS do mezery, 2 řo :/ 2x; +6 řo, 16 ks počínajíc 8. ks horního oblouku levé očnice (háčkujeme nyní z rubu), 8 řo, 4 DS do mezery, 2 řo, 5 DS, 4 řo a práci otočit.

 11. 4 DS do mezery, 2 řo, 4 DS za začátek řetízku předchozí řady, 6 řo; 2ks předchozí řady vynechat, 12 ks, 6 řo, 4 DS za řetízek předchozí řady na konci řetízku, 2 řo, 4 DS do poslední mezery, 3 řo spojit pevným okem do téže mezery, 6 řo a práci otočit.

 12. 4 DS do mezery, 2 řo, 4 DS za začátek řetízku předchozí řady, 6 řo; 1ks předchozí řady vynechat, 10 ks, 6 řo, 4 DS za řetízek předchozí řady na konci řetízku, 2 řo, 4 DS do poslední mezery, 3 řo spojit pevným okem do téže mezery, 6 řo a práci otočit.

 13. 4 DS do mezery, 2 řo, 4 DS za začátek řetízku předchozí řady, 6 řo; 1ks předchozí řady vynechat, 8 ks, 6 řo, 4 DS za řetízek předchozí řady na konci řetízku, 2 řo, 4 DS do poslední mezery, 3 řo spojit pevným okem do téže mezery, 6 řo a práci otočit.

 14. 4 DS do mezery, 2 řo, 4 DS za začátek řetízku předchozí řady, 6 řo; 1ks předchozí řady vynechat, 6 ks, 6 řo, 4 DS za řetízek předchozí řady na konci řetízku, 2 řo, 4 DS do poslední mezery, 3 řo spojit pevným okem do téže mezery, 6 řo a práci otočit.

 15. 4 DS do mezery, 2 řo, 4 DS za začátek řetízku předchozí řady, 10 řo; 4 DS za řetízek předchozí řady na konci řetízku, 2 řo, 4 DS do poslední mezery, 3 řo spojit pevným okem do téže mezery, 6 řo a práci otočit.

 16. 4 DS do mezery, 2 řo, 4 DS za začátek řetízku předchozí řady, 4 DS za řetízek předchozí řady na konci řetízku, 2 řo, 4 DS do poslední mezery, 3 řo spojit pevným okem do téže mezery, 6 řo a práci otočit.

 17. 3x 4 DS do mezer, 2 řo mezi, 3 řo spojit pevným okem do poslední mezery, 6 řo a práci otočit.

 18. 2x 4 DS do mezer, 3 řo spojit pevným okem do poslední mezery, 6 řo a práci otočit.

 19. 4 DS do poslední mezery, obháčkovat za spojovací řetízky ks, nebo ukončit a obháčkovat kontrastní barvou.