Fesťáková homelesska - pytel ze "špaget"

Fesťáková homelesska - pytel ze "špaget"

Materiál: České špagáty – pro odlehčení materiálu přestřižené podélně napůl

Háček č. 10

1. kruhová řada: Začneme na 8 řo, do 2. řo a každého dalšího uháčkujeme ks (celkem 7 ks). Do posledního řo uháčkujeme další tři ks a háčkujeme po opačné straně řetízku opět ks do každého řo. Do posledního řo opět uháčkujeme další tři ks. Poslední ks spojíme pevným okem s prvním ks.V každém krajním oku řetízku tak máme 4 ks, které tvoří plochý ovál.

2. kruhová řada: Nad pevným okem uháčkujeme 2 řo a pokračujeme DS: Do 1 ks předchozí řady (hned vedle dvou řo) uháčkujeme 2 DS, následuje 6DS, 3x 3DS do následujících 3 ks předchozí řady, 6 DS do šesti následujích ks předchozí řady, 2DS do dalšího ks, 3 DS do dalšího Ks, 2 DS do posledního ks, spojíme pevným okem s 1. DS.

3. kruhová řada: 2 řo a 8 DS. Dále 6x 2 DS do každého DS předchozí řady. 11 DS, 6x 2 DS do každého DS předchozí řady, 2 DS a poslední spojíme pevným okem s 1. DS této řady.

4. kruhová řada: 2 řo a 11 DS, 5 x 2 DS do každého DS předchozí řady, 14 DS, 5 x 2 DS do každého DS předchozí řady, 2 DS a poslední spojíme pevným okem s 1. DS čtvrté řady.

5. kruhová řada: 2 řo a 15 DS, 3x /:2DS do jednoho předchozí řady, 2 DS:/ 19 DS, 3x /:2DS do jednoho předchozí řady, 2 DS:/ 5 DS

6. kruhová řada: 2 řo a 20 DS, 2 DS do jednoho předchozí řady, 29 DS, 2 DS do jednoho předchozí řady, 13 DS.

7. - 13. kruhová řada: Háčkujeme do kruhu stále DS bez přidávání, můžeme pro zdobení přidat vlákno tenké bavlněné příze (na obrázku fuchsiová a černá Aneta, Vlnap)

 

Tip.: Při přidávání v prvních šesti kruhových řadách nemusíme oka na delších obloucích oválu počítat, stačí, když dbáme, aby rozháčkovaná oka byla symetricky nad rozháčkovanými oky předchozí řady

 

14. kruhová řada: uprostřed kratšího oblouku oválu na každé straně dva DS sháčkujeme

15. kruhová řada: háčkujeme 1 DS do každého DS předchozí řady – do sháčkovaných dvou pouze 1 DS

16. kruhová řada: uprostřed kratšího oblouku oválu na každé straně dva DS sháčkujeme

17. kruhová řada: háčkujeme 1 DS do každého DS předchozí řady

18. kruhová řada: uprostřed kratšího oblouku oválu na každé straně dva DS sháčkujeme

19.-21. kruhová řada: háčkujeme DS do každého DS předchozí řady