Překlad návodu na trojúhelníkovou vlaječku z blogu Attic24

Překlad návodu na trojúhelníkovou vlaječku z blogu Attic24

 zdroj: https://attic24.typepad.com/weblog/2013/05/granny-bunting-for-yarndale.html

:: ZAČÁTEK::

4 řetízková oka (řo) spojit pevným okem do kruhu.

:: ŘADA 1:: (háčkovat ze středového kruhu) ::

6 řo (počítá se 3 řo místo 1 dlouhého sloupku (DS) a 3 řo na vrchol trojúhelníku);

3 DS, 3 řo, 3 DS, 3 řo, 2 DS, pojit pevným okem do 3. řo počátečních šesti řo.

Zakončit.

:: ŘADA 2 :: (háčkovat z mezer pod řetízkovmi oky)

Protáhnout smyčku příze jiné barvy pod řo předchozí řady tvořící 1. vrchol trojúhelníku .

6 řo (počítá se jako1 DS + 3 rohová řetízková oka)

1. vrchol - pod řetízek 3 DS, 1 řo (jedna část skupiny tvořící roh (vrchol) trojúhelníku)

3 DS do druhé mezery tvořené řetízkem předchozí řady, 3 řo, 3 DS, 1řo (toto je skupina tvořící 2. roh (vrchol) trojúhelníku)

3DS do třetí mezery tvořené řetízkem předchozí řady, 3 řo, 3 DS, 1řo (toto je skupina tvořící 3. roh (vrchol) trojúhelníku)

2 DS opět do první mezery, pevným okem připojit do 3. řo počátečních 6 řo (to je doplnění skupiny sloupků, tvořících 1. vrchol trojúhelníku).

Ukončit a začistit konce.

:: ŘADA 3 :: (háčkovat z mezer pod řetízkovmi oky)

Protáhnout smyčku příze jiné barvy pod řo předchozí řady tvořící 1. vrchol trojúhelníku.

6 řo (počítá se jako1 DS + 3 rohová řetízková oka)

1. vrchol - pod řetízek 3 DS, 1 řo (jedna část skupiny tvořící roh (vrchol) trojúhelníku)

Do následující mezery tvořené řo předchozí řady 3DS, 1 řo (toto je skupina první strany trojúhelníku)

2. vrchol – 3DS do další mezery, 3 řo , 3 DS , 1 řo (skupina sloupků, tvořící 2. roh (vrchol) trojúhelníku)

Do následující mezery tvořené řo předchozí řady 3DS, 1 řo (strana trojúhelníku)

3. vrchol - 3DS do další mezery, 3 řo, 3 DS , 1 řo(3. rohová skupina sloupků)

Do následující mezery tvořené řo předchozí řady 3DS, 1 řo (strana trojúhelníku)

Dokončit skupinu 1. vrcholu - 2 DS opět do první mezery, pevným okem připojit do 3. řo počátečních 6 řo.

Ukončit a začistit konce.

:: ŘADA 4 :: (háčkovat z mezer pod řetízkovmi oky)

Protáhnout smyčku příze jiné barvy pod řo předchozí řady

6 řo (počítá se jako1 DS + 3 rohová řetízková oka)

1. vrchol - pod řetízek 3 DS, 1 řo (jedna část skupiny tvořící roh (vrchol) trojúhelníku)

Do následující mezery tvořené řo předchozí řady 3DS, 1 řo (první skupina 1.strany trojúhelníku)

Do následující mezery tvořené řo předchozí řady 3DS, 1 řo (druhá skupina 1.strany trojúhelníku)

2. vrchol – 3DS do další mezery, 3 řo , 3 DS , 1 řo (skupina sloupků, tvořící 2. roh (vrchol) trojúhelníku)

Do následující mezery tvořené řo předchozí řady 3DS, 1 řo (první skupina 2.strany trojúhelníku)

Do následující mezery tvořené řo předchozí řady 3DS, 1 řo (druhá skupina 2.strany trojúhelníku)

3. vrchol - 3DS do další mezery, 3 řo, 3 DS , 1 řo (3. rohová skupina sloupků)

Do následující mezery tvořené řo předchozí řady 3DS, 1 řo (první skupina 3.strany trojúhelníku)

Do následující mezery tvořené řo předchozí řady 3DS, 1 řo (druhá skupina 3.strany trojúhelníku)

Dokončit skupinu 1. vrcholu - 2 DS opět do první mezery, pevným okem připojit do 3. řo počátečních 6 řo.

Ukončit a začistit konce.

:: ŘADY 5, 6 and 7 ::

Stejně, jako řada 4, pouze v každé další řadě bude na stranách trojuhelníku jedna skuina DS navíc. Nezapomeňte na rozích mezi skupinami sloupků dělat 3 řo a na stranách trojúhelníku 1 řo.

Kam hotové trojúhelníky zaslat? Do konce srpna posílejte na adresu:

YARNDALE BUNTING

Purl & Jane

4 Mount Pleasant
High Street,
Skipton,
North Yorkshire
BD23 1JZ

ENGLAND